top of page
KENNEL LOGO kopio.png

KASVATUSPERIAATTENI

Kasvatuksessani pyrin kiinnittämään huomiota koiraan kokonaisuutena, sen kaikkiin osa-alueisiin luonteesta terveyteen ja kaikkeen siltä väliltä.

Näin ollen minulle tärkeää on, että jalostukseen käytetyt koirat ovat aina terveystutkittuja, luonteeltaan jalostukseen sopivia ja niiden hermorakenteen tulee olla kunnossa.

Terveyden osalta kiinnitän luuston lisäksi huomiota iho-ongelmiin, jotka ovat rodun sisällä hyvinkin yleisiä. Koirat joilla on ongelmia ihon kanssa, kuten atopia ja allergiat, eivät sovellu jalostuskäyttöön.

Luuston puolesta oma henkilökohtainen rajapyykkini lonkkien kohdalla on C, ja C-lonkkaista koiraa käytettäessä, tulee se yhdistää itseään parempilonkkaisen kanssa. Kaikki jalostukseen käytettävät koiramme tullaan vähintään tutkimaan lonkkien, kyynärien ja selän sekä ataksian osalta. Tutkitutan kuitenkin usein myös polvet ja olat. En myöskään koskaan tekisi pentuetta koirilla, jotka voisivat tuottaa ataksia sairata jälkeläisiä.

Pidän vietikkäistä ja aktiivisista koirista, jotka ovat aina valmiina toimintaan, mutta tarpeen tullen osaavat rauhoittua eivätkä ole ns yliaktiivisia.

Jalostukseen käytettävien koirien, kuten edellä jo mainitsin, tulee omata hyvä luonne, hermorakenteen tulee olla hyvä, eli koirilla ei saa esiintyä epävarmuutta, alusta-arkuutta taikka agressiivista taipumusta ihmisiä kohtaan, vaan koiran tulee olla ns. täysipäinen.

Tarkoituksenani olisi kuitenkin kasvattaa sekä harrastuksiin, että aktiivisiin ja liikunnalisiin koteihin sopivia ns. kotikoiria.

Pidemmällä tähtäimellä toivoisin saavani kasvatettua terveempiä sekä luonteeltaan parempia yksilöitä, joissa olisi potentiaalia harrastuksien parissa. Kasvatusurani on kuitenkin vielä ihan alkutaipaleella, joten on vielä toki vaikea sanoa mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Pyrin kuitenkin kasvattajana olemaan vastuuntuntoinen ja tukemaan kasvattieni omistajia koko kasvattieni elämän ajan sekä auttamaan ja vastaamaan kysymyksiin parhaani mukaan ja olemaan kasvattieni elämässä ja seuraamaan näiden kehitystä.

Haluan myös ehdottomasti tietää mikäli kasvattieni terveydentilassa tapahtuu muutoksia, todetaan sairaus tai alkaa kutisemaan tai mitä tahansa muuta. Mikäli kasvattini syystä tai toisesta joutuisi vaihtamaan kotia, otan kasvattini mielellään takaisin kotiini etsimään uutta omistajaa, tai vähintään olla mukana uuden kodin etsinnässä, jotta tälle löytyy mahdollisimman hyvä koti, ja tiedän missä kasvattini menee jatkossakin.

bottom of page